Se odločate za nakup plina in ne veste kaj točno izbrati in na koga se obrniti? Eden izmed bolj znanih ponudnikov na slovenskem tržišču je tudi podjetje Geoplin in lahko obiščete spletno stran www.geoplin.si/nakup-plina. Podjetje Geoplin ponuja okolju najprijaznejši energent zemeljski plin. Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki nastane med razkrojem organskih snovi. Sestavlja ga več vrst plinov, med katerimi metan zaseda največji delež, vsebuje pa tudi propan, etan, butan in ostale primesi.

nakup plina

Zemeljski je najčistejše fosilno gorivo, saj med gorenjem v okolje izpušča le minimalne količine izpuha ogljikovega dioksida. Ima vrsto okoljevarstvenih prednosti, uporabljajo pa ga v industriji, pri proizvodnji električne energije, v ladijskem in kopenskem transportu in tudi pri ogrevanju zgradb ter kuhanju. Ob nakup plina je pomembno tudi to, da zemeljski plin ne vsebuje barve ali vonja in je tudi ne strupen, vendar je ob mešanici s kisikom eksploziven v zraku, zato mu dodajajo specifičen vonj, po katerem ga lažje prepoznamo. Prednost zemeljskega plina je tudi ta, da k varstvu okolja prispeva tudi z načinom transporta. Transport zemeljskega plina poteka podzemnih plinovodih in ne preko tovornega prometa kot v primeru drugih energentov. Nakup plina je v Sloveniji zelo dostopen. Uporaba in nakup plina je tako mogoč v več kot 180 občinah po celotni državi, saj je dostopen preko plinovodnega omrežja, po katerem se dovaja uporabnikom.

Dostop do zemeljskega plina je saj se do njega dostopa preko plinskega priključka, ki so povezani s plinovodnim omrežjem. Poleg priključka pa je potreben tudi prilagojen sistem ogrevanja ali proizvodnje toplote. Prednost ogrevanja z zemeljskim plinom je tudi v enostavnem skladiščenju, saj ne potrebujete nobene kotlovnice ali skladišča, ker za to poskrbi dobavitelj sam. Tudi skrbi po pomanjkanju plina so odveč, saj se plin dovaja sproti, po potrebi, hkrati pa tudi zelo zanesljivo. Zato je nakup plina popolnoma enostaven, poleg tega pa je tudi cenovno zelo ugoden.