Če se želite ukvarjati z grafičnem oblikovanjem je tisk ena od panog  s katero se boste srečali pri samem delu saj se večina stvari oz. izdelkov, ki si ji grafični oblikovalec ustvari konča na papirju. Torej se za to uporabi tisk. Tisk se lahko uporabi za natis plakatov, vizitk in drugih oglasnih ponudb. Različni materiali in mesta za tisk so danes povsem nekaj normalnega. Priprava za tisk pa zahteva svoj čas.

Vsak grafični oblikovalec pozna določeno število programskih orodji s katerimi si olajša delo. Vendar samo lep oz. estetski izgled izdelka ni dovolj za dobro opravljeno delo. Namreč z napačnimi nastavitvami bo ob tisku še tako lep izdelek izgledal grozno saj niso bila upoštevana pravila s katerimi se prenese lepota izdelka lahko tudi na papir. Namreč nastavitve za barve so zelo pomembne saj se barvni prostori med seboj razlikujemo.

tisk

Že najosnovnejša 2 barvna prostora, ki jih poznamo RGB in CMYK imata veliko razliko. Namreč CMYK barvni prostor zavzame manj kot polovico barv barvnega prostora RGB venda se pri tisku uporablja ravno CMYK. Nastavitve, ki jih grafični oblikovalec nastavi so zelo pomembne. Barvni prostor porezave in drugi elementi za tisk so zelo pomembni saj so tiskarski stroji čeprav so računalniško vodeni še zmerom malo nerodni in se lahko pri tisku zmotijo za kakšen milimeter saj se premikajoč papir različno dostavi do stroja.

Tisk je torej zelo pomemben za promocijo tako podjetji, časopisov kot drugih zadev. Skozi čas se je tisk telo razvijal in vrjamem, da bo skozi nadaljna leta še bolj napredoval. Razvile se bodo nove tiskarske tehnike, ki bodo prispevale k lažjemu in bolj donosnemu tiskanju izdelkov v papirno obliko hkrati pa bodo zagotavljali tudi cenejše poslovanje.